Uvjeti korištenja

Pravila korištenja: Ovaj sajt je edukativnog karaktera i njegov sadržaj se dozvoljava koristiti samo u edukativne svrhe, na sajtu je zabranjeno postavljanje bilo kakvih uznemirujucih i neprimjerenih sadržaja, koji na bilo kojoj osnovi vrijedaju osnovna ljudska prava, zabranjeno je vrijedanje tudih vjerskih, nacionalnih, politickih i drugih ubjedenja, nagovaranje na kriminalna djela, rasizam, terorizam i sl. takvi sadržaji bit ce sankcionisani i bez upozorenja izbrisani.

Sufara.ba sajt poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Sufara.ba nece davati na uvid trecoj strani. Podaci o korisniku nece biti dostupni trecoj strani osim u slucaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Sufara.ba može u skladu sa zakonom prikupljati odredene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (iskljucivo podaci o racunalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke Sufara.ba koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjecuje.

Sufara.ba se obavezuje da ce cuvati privatnost korisnika portala, osim u slucaju teškog kršenja pravila Sufara.ba portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Ukoliko imate nekih primjedbi na sadržaj ovog sajta javite nam se na mail: sufara.ba@gmail.com

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.