LEKCIJE II

U ovoj sekciji objavljivat cemo drugi dio interaktivnih lekcija, da biste ih mogli vidjeti i koristiti neophodno je da ukljucite ton na vašem racunaru te da imate instaliran flash player kojeg možete skinuti i instalirati na sljedecoj lokaciji:

Kada otvorite neku od lekcija prelaženjem kursora/miša preko iste moci cete uociti vizuelne efekte a samim klikom na neki harf ili rijec u lekciji cut cete njen pravilan izgovor.

Lekcija 9 – Harf JA i dugi samoglasnici I i A

Lekcija 10 – Hemze i Medd

Lekcija 11 – Harf Lan i harf Kaf

Lekcija 12 – Harf Sin i harf Šin

Lekcija 13 – Harf Mim i harf Ha

Lekcija 14 – Harf Fa i Dzim

Lekcija 15 – Odredeni clan

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.