Lekcija 10

HEMZE i MEDD

Hemze je harf koji ne postoji u našem jeziku i to je zapravo drugi oblik “Elifa”. Ne spaja se sa drugim harfovima, može stajati samo a može imati i nosioca jednog od tri harfa: Elif, Vav ili JA, to su harfovi na kojima može doci hemze ali se oni u tom slucaju ne citaju. Kada se na hemzetu nalaze Fetha, Kesra ili Damma tada se Hemze ponaša poput Elifa tj. samo se izgovori znak koji je došao na njemu. A kada Hemze dode sa sukunom tada se u izgovoru glasnice cvrso pripoje, a disanje na trenutak prekine. Zrak koji nailazi iz pluca naglo otvara formiranu prepreku i na taj nacin proizvodi eksplozivan šum. Tom prilikom treba paziti da Hemze sa sukunom prilikom izgovora ne odskace.
Medd (dužina) je znak koji dolazi samo iznad dugih vokala A, I ili U, koji oznacava da se taj dugi vokal ili samoglasnik treba dva puta duže uciti. Inace postoji više razlicitih dužina o kojima cemo govoriti ako Bog da u lekcijama Tedžvida.

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.