Lekcija 14

HARF FA i HARF DŽIM

Medu harfovima koji se vežu sa obje svoje strane su i sljedeca dva harfa koja cemo ako Bog da nauciti u ovoj lekciji. I ova dva harfa kao i predhodna postoje u našem jeziku i njihov izgovor ne predstavlja poseban problem. Harf “FA” se izgovara kao naše “F“. U toku izgovora ovog harfa, gornji sjekutici se prislone na unutarnju stranu donje usne. Ivice zuba vrše blagi pritisak na usnu, i na taj nacin se proizvodi ribajuci šum. Harf “DŽIM” se izgovara poput našeg slova “” ali ipak malo mekše, stim da ne bi smio preci u mehko “Г. U toku izgovora ovog harfa, vrh jezika se prisloni uz korjen donjih zuba. U tom trenutku se na tvrdom nepcu, formira neka vrsta polu-pregrade. Zrak iz pluca polahko savladava tu pregradu, izazivajuci trenje  na korijenu donjih zuba.

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.