Lekcija 9

HARF JA I DUGI SAMOGLASNICI I i A

Jedan od harfova koji se spajaju sa obje svoje strane je i harf  “JA“. Ovaj harf se piše na dva nacina a izgovara se kao naše “J“. Kada ovaj harf dolazi sam ili na kraju rijeci izgledom podsjeca na naše slovo “S”. A kada je na pocetku ili u sredini rijeci tada svojim izgledom podsjeca na harf  “TA” samo što u ovom slucaju dvije tacke dolaze ispod harfa “JA”. (pogledaj tabelu u animiranoj lekciji).
U ovoj lekciji naucit cemo i dva duga vokala tj. dva duga samoglasnika i to: “I” i “A“. Dugi samoglasnik “I” nastaje tako što se bilo kojem harfu sa “kesrom” doda harf “JA” bez ikakvog znaka na sebi. A buduci da smo još u šestoj lekciji naucili da se dugi samoglasnik ili dugi vokal “A” pravi tako što harfu sa “fethom” dodamo “Elif” bez ikakvog znaka na sebi i tako dobijemo dugo “A”. U ovoj lekciji naucit cemo još jedan nacin nastanka dugog samoglasnika “A” i to ovog puta uz pomoc harfa “JA“. Tako dugo “A” može nstati i na nacin da se harfu s “fethom” u ovom slucaju doda harf “JA” bez ikakvog znaka na sebi.

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.