LEKCIJE III

U ovoj sekciji objavljivat cemo treci i završni dio animiranih interaktivnih lekcija, da biste ih mogli vidjeti i koristiti neophodno je da ukljucite ton na vašem racunaru te da imate instaliran flesh player kojeg možete skinuti i instalirati na sljedecoj lokaciji:

Kada otvorite neku od lekcija prelaženjem kursora / miša preko iste moci cete uociti vizuelne efekte a samim klikom na neki harf ili rijec u lekciji cut cete njen pravilan izgovor

Lekcija 16 – Harf Kaf, harf Sad i harf Dad

Lekcija 17 – Harf Ta, harf Za i harf Ha

Lekcija 18 – Harf Ha, harf Ajn i harf Gajn

Lekcija 19 – Arapska Abeceda

Lekcija 20 – Skracenice u Kur’anu

Lekcija 21 – Arapski brojevi

Lekcija 22 – Znakovi za stajanje u Kur’anu

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.