Lekcija 16

Harf KAF, harf SAD i harf DAD

Kod preostalih devet harfova, zbog njihove krupnoce, kratki vokal “E” (fetha) iznad njih se cita kratko “A”. A tenvin “EN” se cita kao “AN”. Ukoliko neki od ovih devet krupnih harfova dode sa sukunom a prije njega harf sa kratkim vokalom “E” (fethom), i taj vokal ce se citati kao “A”.
U narednim lekcijama vježbati izgovaranje po nekoliko rijeci bez prekidanja daha!

Šesnaesta lekcija donosi nam tri nova harfa, prva tri od devet harfova iznad kojih se kratki vokal “E” ili “fetha” cita kao kratko “A“. I ovi harfovi se vežu sa obje svoje strane. Prvi od njih je:
Harf “KAF” izgledom podsjeca na harf “FA” samo što se iznad njega nalaze dvije tacke, ne postoji u našem jeziku. Prilikom izgovora ovog harfa, jezik se pomjeri nazad, a njegov zadnji dio se uzdigne prema zadnjem nepcu u predjelu resice. Zrak koji naidje iz pluca savladava vec formiranu prepreku, a jezik se naglo spušta. U tom trenutku se cuje eksplozivan šum. Kada je sa sukunom odskace. Za ovaj harf kažemo da je to tvrdo “K“.
Harf “SAD” ne postoji u našem jeziku, rekli bismo da je to treci oblik slova “S” ili krupno “S“. Prilikom izgovora ovog harfa prednji dio jezika se prisloni uz ivicu donjih sjekutica, zadnji dio jezika se uzdigne prema zadnjem nepcu, a srednji dio jezika je izdubljen. Usne su umjereno ispupcene i zaokrugljene a usneni mišici su olabavljeni. Izgovor mu je prilicno slican našem “S” s tim što se harf “SAD” izgovara krupnije.
Harf “DAD” takoder ne postoji u našem jeziku, to je krupno “D“. Prilikom izgovora ovog harfa, vrhom jezika se pritisne osnova gornjih sjekutica, prednji dio jezika se pripoji uz korijen gornjih zuba, zadnji dio jezika se podigne prema zadnjem nepcu, a usne se umjereno zaokruže sa nešto vecim otvorom usta. U toku izgovora cuje se eksplozivan šum.

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.