Lekcija 17

Harf TA, harf ZA i harf HA

I u ovoj lekciji imamo tri nova harfa, tri krupna harfa iznad kojih se kratki vokal “E” ili (fetha) cita kao kratko “A” a ukoliko su sa sukunom a prije njih fetha i ta fetha se cita kao “A“. Vežu se sa obje svoje strane. Prvi od ova tri harfa je:
Harf “TA” ne postoji u našem jeziku, rekli bismo da je to krupno “T“. U toku izgovora ovog harfa, vrh jezika se prisloni na osnovu gornjih sjekutica, prednji dio jezika se pripoji uz korjen gornjih zuba, zadnji dio jezika se podigne unazad prema zadnjem nepcu, a usne su umjereno ispupcene i zaokrugljene. Usneni mišici se olabave. Samo donekle odgovara našem slovu “T“. Kada je sa sukunom ovaj harf u izgovoru odskace.
Harf “ZA” takoder ne postoji u našem jeziku, za njega bismo rekli da je to tvrdi oblik harfa “ZAL“. Izgleda poput harfa “TA” s tim što iznad ima jednu tacku. U toku izgovora ovog harfa,vrh jezika se stavi izmedu  gornjih i donjih zuba. Njegov zadnji dio se podigne prema mehkom nepcu, pri cemu, zadnji dio jezika postaje udubljen, a usne su zaokrugljene i ispupcene. Izgovor ovog hrfa donekle odgovara harfu “ZAL“. A izgovara se krupno i tupo, pokupljenih usni i povucenog jezika.
Harf “HA” kao i predhodna dva harfa ne postoji u našem jeziku, to je drugi oblik slova “H“. Rekli bismo da je to krupno i hrapavo “H“. Izgleda poput harfa “DŽIM” ali razlika je u tome što je kod njega tacka iznad. U toku izgovora ovog harfa, zadnji dio jezika se podigne prema mehkom nepcu. Trenjem zraka iz pluca kroz suženi prostor u ždrijelu, proizvodi se hrapav šum slican hrkanju. Izgovor ovog harfa odgovara njemackom izgovoru slova “CH” u rijeci: “ACHTUNG” – pažnja.

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.