Lekcija 18

Harf HA, harf AJN i harf GAJN

U osamnaestoj lekciji naucit cemo preostala tri harfa, tri krupna harfa iznad kojih se kratki vokal “E” tj. (fetha) cita kao “A“. Kada su sa sukunom a prije njih fetha i ta fetha se cita kao “A“. Vežu se sa obje svoje strane, prvi od njih je:
Harf “HA” ne postoji u našem jeziku i to je treci oblik slova “H“. Izgleda poput harfova “DŽIM” i “HA” samo što ovaj harf nema tacku ni ispod ni iznad sebe. Za njega kažemo da je to oštro “H“. Tokom izgovora ovog harfa ždrijelni kanal se suzi. Zrak koji se potisne iz pluca, nailazi na tjesan prolaz, pri cemu nastaje oštar šum. Prilikom samog izgovora jezik se mora ukrutiti i povuci nazad. Izgovor ovog harfa je približno slican našem “H“, s tim što se izgovara stisnutog grla.
Harf “AJN” takoder ne postoji u našem jeziku i jedan je od najtežih harfova za izgovor. U toku izgovora ovog harfa, korjen i zadnji dio jezika se povuku nazad. Nakon što se potisne zrak iz pluca i pregrada se u ždrijelnom kanalu otvori, jezik se mora naglo pomjeriti naprijed, a usneni mišici su zategnuti. Izgovor ovog glasa odgovara izgovoru polovice glasa “A“. Izgovara se otvorenih usta tako da se zrak propusti kroz stisnuto grlo.
Harf “GAJN” izgleda slicno kao harf “AJN” samo što ima tacku iznad sebe. Prilikom izgovora ovog harfa, zadnji dio jezika se mora pomjeriti prema mehkom nepcu. Kada naide zrak iz pluca, cuje se hrapav, zvucan šum koji je slican gugutanju bebe ili goluba. Izgovor ovog harfa donekle odgovara našem slovu “G” a izgovara se duboko jakim grlenim glasom. Kada je sa sukunom treba paziti da ne odskace.

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.