Lekcija 19

Arapska Abeceda

Arapsko pismo jedno je od svjetskih pisama. Njime se služe mnogi islamski narodi. Kako je to pismo kojim je napisan Kur’ani Kerim, svaki musliman treba da ga nauci. Arapsko pismo ima 28 slova (harfova). Piše se i cita s desna na lijevo. Nema malih, velikih, štampanih i pisanih slova. Razlike u pisanju postoje samo zavisno od položaja slova u rijeci: da li je slovo samo, na pocetku, u sredini ili na kraju rijeci i da li se može spajati sa svoje obje ili samo sa svoje desne strane. Slova se obicno spajaju vodoravnom linijom. Sva arapska slova su suglasnici – konsonanti, za samoglasnike – vokale postoje posebni znaci koji nisu slova. Posebnu pažnju treba obratiti na izgled i izgovor svakog slova jer se neka slicno pišu ili izgovaraju. Nekih glasova nema u našem jeziku pa je za njihov izgovor potrebna strucna pomoc muallima. U animiranoj lekciji ispod možete vidjeti kompletnu arapsku abecedu svih 28 harfova i medu njima hemze kao drugi oblikk elifa, klikom na neki od harfova cut cete njihovo ime.

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.