Lekcija 20

Skracenice na pocecima kur'anskih sura

Dvadeset i devet sura u Kur’anu pocinje skracenicama ili pojedinacnim harfovima. Ne racunajuci one koje se ponavljaju više puta u Kur’anu se nalazi cetrnaest skracenica, a u njima je zastupljeno cetrnaest konsonanata: (n, s, h, k, y, m, l, h, s,r, k, elif, t.). U jednoj skracenici može biti od jedan do pet harfova. Kod svih skracenica izgovara se samo ime tih harfova/slova, kao što možete vidjeti u animiranoj lekciji ispod.

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.