Lekcija 22

Znakovi za stajanje u Kur'anu

Uceci Kur’an naici cemo na sitno napisane harfove iznad rijeci u ajetima, to su znaci za stajanje. Oni imaju za cilj da pomognu i olakšaju ucenje Kur’ana. Pored okruglog i cesto ukrašenog znaka koji stoji na kraju ajeta – recenica i oznacava tacku, ostale znakove koji su iznad rijeci svrstavamo u cetiri kategorije:
•    Znakove na kojima se mora stati,
•    Znakove na kojima treba stati (bolje je stati),
•    Znakove na kojima je bolje preci, nastaviti ucenje,
•    Znak da ne treba stati, ako se stane ponoviti rijec ili dvije,
Kada rijec na kojoj se zastaje ima na zadnjem harfu znak “Fethe“, “Kesre“, “Damme” ili tenvin “In” ili “Un“, tada ce se taj harf uciti kao da je na njemu sukun, npr: (selamun-selam), ili (kitabun-kitab). Medutim, ako se rijec završava tenvinom “En“, tada se staje kao da je na kraju “dugo A“, npr: (tevvaben-tevvabaa). U slucajevima kada se rijec na kojoj želimo stati završava sa okruglim “T” sa bilo kojim znakovima na njemu tada ce se to “T” citati kao H” sa sukunom, npr: (ihvetun-ihveh) ili (tevbetun-tevbeh). U animmiranoj lekciji ispod možete vidjeti ove znakove u primjeni?

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.