LEKCIJE I

ANIMIRANE FLESH LEKCIJE INTERAKTIVNE SUFARE

U ovoj sekciji objavljivat cemo interaktivne lekcije, da biste ih mogli vidjeti i koristiti neophodno je da ukljucite ton na vašem racunaru te da imate instaliran flash player kojeg možete skinuti i instalirati na sljedecoj lokaciji:

Kada otvorite neku od lekcija prelaženjem kursora/miša preko iste moci cete uociti vizuelne efekte a samim klikom na neko slovo/harf ili rijec u lekciji cut cete njen pravilan izgovor.

Lekcija 1 – Kratki vokali ili samoglasnici

Lekcija 2 – Elif i Vav

Lekcija 3 – Harf Dal i Zal

Lekcija 4 – Harf Ra i Za

Lekcija 5 – Tenvin i Tešdid

Lekcija 6 – Dugi samoglasnici A i U

Lekcija 7 – Harf Ba i harf Nun

Lekcija 8 – Harf Ta i Sa

Ovo bi bio prvi blok lekcija sljedece lekcije na stranici Lekcije II

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.