Lekcija 1

KRATKI VOKALI ILI SAMOGLASNICI

Arapsko pismo cine harfovi ( konsonanti ili suglasnici ) i znakovi ( kratki vokali ili samoglasnici ) koji dolaze iznad ili ispod harfova/konsonanata. U prvoj lekciji naucit cemo znakove ili kratke vokale tj. samoglasnike. Postoje tri kratka vokala/samoglasnika i to E, I, U. i oni uvijek dolaze na nekom od hafova i tada se prvo cita harf pa kratki vokal/samoglasnik, izuzetak je Elif koji se ne cita nego se samo izgovara kratki vokal koji je došao na njemu. Ovi vokali/samoglasnici  imaju i svoja imena pa ih tako nazivamo: ( E – fetha ), ( I – kesra), ( U – damma). U flash animaciji prve lekcije mozemo vidjeti kako izgledaju ( fetha, kesra i damma ) te kako se izgovaraju, vodoravna linija u primjerima predstavlja bilo koji harf.
ZAPAMTI:     Kratki vokali ili samoglasnici se uvijek izgovaraju kratko!
Osim ova tri kratka vokala/samoglasnika vrlo cesto se u arapskom pismu pojavljuje znak u obliku malog kružica ( o ) koji dolazi iznad harfova a ime mu je SUKUN. Sukunom se obilježava harf  bez  vokala/samoglasnika i tada se izgovori samo harf  a sukun se ne izgovara.

U narednih nekoliko lekcija ucit cemo harfove koji se vežu samo sa svoje desne strane kada su u rijeci i to pod uslovom da se nalaze do harfa koji se veže sa svoje lijeve strane. Ovih slova ili harfova ima šest i oni se nikada ne mogu vezati sa svoje lijeve strane a to znaci da se ne mogu vezati sa harfovima iz svoje grupe. Spajanje dva harfa/slova  obicno se vrši pomocu vodoravne linije krace ili duže.

PRVO SLOVO ARAPSKE ABECEDE

Prvo slovo ili harf u arapskoj abecedi je Elif koji izgleda kao vertikalna crta ( pogledaj flash lekciju br. 1 i 2 ), on je prvi od harfova koji se vežu samo sa svoje desne strane. Izgovor ovog glasa kada je sam tj. ( sa sukunom ) slican je poluglasu koji se cuje prije naše rijeci ‘rt pa bi se moglo reci da se elif sa sukunom uopšte ne cita. Kada na elifu ili ispod njega dode neki od znakova za kratke vokale izgovara se samo taj vokal ( pogledaj flash lekciju br.1 i 2 ).
NAPOMENA: Da bi se savladalo arapsko pismo potrebno je dobro izvježbati svaku od ponudenih flash lekcija.

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.