Lekcija 3

HARF DAL I HARF ZAL

Harf Dal izgleda kao jedna savijena linija u obliku luka ciji je donji dio više vodoravan, izgovara se kao naše slovo “D“. Veže se samo sa svoje desne strane. Pri izgovoru koristi se gornji dio jezika koji je prislonjen uz korijen sjekutica.
Harf  Zal izgleda isto kao i harf  Dal  samo što se iznad njega nalazi jedna tacka po kojoj ga razlikujemo od harfa  Dal. Izgovara se tako da vrhom jezika dodirnemo gornje prednje zube ( sjekutice ) i izgovorimo “Z” Tacka iznad ovog harfa je sastavni dio harfa kao i kod mnogih drugih harfova koji ih imaju na sebi. Za ovaj harf kažemo da je to mehko “Z”. Veže se samo sa svoje desne strane i ne postoji u našem jeziku.

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.