Lekcija 4

HARF RA I HARF ZA

Harf  Ra izgleda kao jedna polusavijena linija u obliku luka ciji je donji dio više opružen prema dole u odnosu na harf  Dal i Zal. Izgovara se kao naše slovo “R” stim da kada je na njemu fetha ili damma izgovara se krupnije a kada je sa kesrom izgovara se tanko, pri izgovoru se koristi vrh jezika i nepce. Veže se samo sa svoje desne strane.
Harf  Za ima isti izgled kao i harf  Ra stim što se iznad ovog harfa nalazi jedna tacka koja je sastavni dio harfa. Izgovara se kao naše slovo “Z“. tj. sastavljenih zuba. I ovaj harf takoder spada u grupu harfova koji se vežu samo sa svoje desne strane. Za njega kažemo da je to oštro “Z”.

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.