Lekcija 6

DUGI SAMOGLASNICI A i U

Osim kratkih vokala: Fethe, Kesre i Damme koji se uvijek izgovaraju kratko u arapskom jeziku postoje i dugi vokali od kojih cemo u ovoj lekciji uciti dva i to dugi vokal “A” i dugi vokal “U“. Dugo A se dobije tako što se harfu koji vec ima na sebi Fethu (E) doda sam elif bez ikakvog znaka, stim da taj Elif može doci i u skracenom obliku koji izgleda poput apostrofa u našem pismu. Kada je u pitanju dugi vokal “U” on se dobija tako što se harfu sa Dammom doda Vav bez ikakvog znaka.

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.