Lekcija 7

HARF BA i HARF NUN

SLOVA KOJA SE SPAJAJU I SA DESNE I SA LIJEVE STRANE

Sva slova koja su preostala osim hemzeta koji je drugi oblik Elifa spajaju se sa obje svoje strane a ne samo sa jedne strane kao što je to bio slucaj sa harfovima iz predhodnih lekcija. Tako da ce sada biti potrebno da dobro zapamtimo njihov izgled na pocetku u sredini i na kraju rijeci što možete vidjeti u tabelama animiranih flesh lekcija.

HARF BA i HARF NUN

Prvi od harfova koji se vežu sa obje svoje strane koje ucimo u ovoj lekciji su harfovi BA i NUN. Dakle kada su u sredini rijeci mogu biti vezani/spojeni sa drugim harfovima i sa desne i sa lijeve strane. Harf  “BA” izgleda kao mali camac/kajak ispod kojeg se nalazi jedna tacka koja je sastavni dio harfa, izgovara se kao naše slovo “B“. Pri izgovoru ovog harfa koristimo obje usne koje sastavimo a zatim naglo otpustimo izgovarajuci “B”.
Harf  “NUN” ima izgled posude u kojoj se na vrhu nalazi jedna tacka koja je sastavni dio harfa i koja (kao da se kuha u loncu). Kao što smo kazali vezuje se sa obje svoje strane kao i harf BA. Pri izgovoru ovog harfa koristimo gornji dio jezika koji je priljubljen uz nepce i izgovara se kao naše “N“.

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.