Lekcija 8

HARF TA i HARF SA

U ovoj lekciji takoder ucimo dva harfa koji se vežu sa svoje obje strane a to su harfovi “TA” i “SA” koji su po svom izgledu slicni harfu “BA”. Harf  “TA” izgleda kao mali camac/kajak poput harfa BA samo što se kod ovog harfa iznad njega nlaze dvije tacke. Pri izgovoru ovog harfa koristi se gornji dio jezika koji je prislonjen uz korijen gornjih sjekutica, izgovara se kao naše slovo “T“.
Harf  “SA” izgleda kao harf  “TA” samo što umjesto dvije ima tri tacke iznad, ovaj harf  ne postoji u našem jeziku. Izgovara se tako što se vrh jezika stavi medu prednje zube i lagano pusti da prostruji vazduh izgovarajuci mehko “S“.

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.