Posts Tagged ‘faraon’Faraon spomenut u Kur’anu

Faraonovo balzamovano tijelo

Kur’an nam otkriva velika naucna cuda. Predstavlja nam cuda koja nas cine sigurnim u naše vjerovanje i ponosnim na našu religiju. 1981. -82. godine francuska vlada zatražila je od Egipta da im isporuci mumiju nazvanu “Balzamovani leš” od faraona koji je pronaden u moru, da bi izvršili istraživanja.
Egipatska vlada je pristala te poslala faraonovu mumiju za koju je pripremljen službeni docek od strane francuskog predsjednika i njegove vlade. Mumija je, zatim premještena na mjesto za istraživanja gdje su je docekali mnogi naucni istraživaci, svaki specijaliziran za posebno polje istraživanja. Moric Boky je bio na celu istraživackog tima. Bio je zainteresovan samo za faraonovu smrt i na to kako je tijelo zadržalo svoj oblik nakon 1000 godina a da se nije raspalo i istruhlo. Bio je okupiran tim pitanjima u velikoj mjeri te je nakon mnogih istraživanja i proucavanja mumije odlucio sazvati konferenciju za štampu i objaviti svoje novo otkrice. Neko iz njegovog tima upitao ga je o otkricu koje je namjeravao da objavi i on ga je objasnio sljedecim rijecima :
“Objavit cu cijelom svijetu da je faraon bio ugušen a tijelo je ostalo sacuvano zahvaljujuci sitnim cesticama morske soli koje su prodrijele kroz njegovu kožu. Ti dijelovi su nevidljivi golom oku.”

Njegov kolega mu je rekao da ne žuri sa kazivanjem otkrica javnosti , zbog toga što muslimani vjeruju i tvrde da je njihova sveta knjiga, Kur’an, pomenula tu temu na što je Moric rekao : “To je nemoguce. Kako njihova, tako stara knjiga može pomenuti nešto za što treba kompleksni (savremeni) alat da bi se otkrilo, i to samo 200 godina prije? Nema šanse. Kako može knjiga stara 1400 godina otkriti tu ?injenicu? To je nemoguce.”
Njegov kolega mu je rekao : “Prou?i to dobro, prije nego objaviš.”

Moric je poceo da proucava Toru i Bibliju. Kada nije pronašao ništa uzeo je Kur’an. Pronašao je ajet koji objašnjava doticnu temu :
“Danas cemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poucan primjer onima poslije tebe, – ali mnogi ljudi su ravodušni prema Našim poukama.” (Junus, ajet 92.)

Moric je uzviknuo “NEMOGUCE! Prije 14 stoljeca Bog je poslao Muhammeda sa ovim ajetom? Nevjerovatno!

Zatim je izgovorio velike rijeci : ” Ja ocitujem da je ova Knjiga od Boga, ne od covjeka.”. Jer nemoguce je da je Muhammed mogao poznavati ovu cinjenicu. On je bio inspirisan od Boga koji zna sve : “prošlost, sadašnjost i buducnost”. Rekao je : “Ja vjerujem da su ove rijeci od Boga.”

Onda je otišao u Egipat i ucio o islamu na Al-Azharu (neka Allah sacuva Azhar za sve muslimane) i nakon mnogo godina proucavanja izgovorio je još vece i znacajnije rijeci : “Ja ocitujem da nema drugog boga osim Allaha i ocitujem da je Muhammed Njegov Poslanik i ocitujem da je Kur’an Božija Rijec.”

(90) I mi prevedosmo preko mora sinove Israilove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi progoneci ih ni krive ni dužne. A on, kad se poce daviti, uzviknu : ‘Ja vjerujem da nema boga osim Onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi i ja se pokoravam!’
(91) Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao?!
(92) Danas cemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poucan primjer onima poslije tebe , – ali mnogi ljudi su ravnodušni prema Našim poukama. (Junus, 90, 91, 92)                                                      (El-Ilm.com)

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.