Posts Tagged ‘Kur’an kao mu’džiza’SVEMIR KOJI SE NEPRESTANO ŠIRI

Mi smo nebo moci Svojoj sazdali, i Mi ga, uistinu, širimo.
(51-Az-Zariyat, 47)

Arapsku rijec “sema” spomenutu u ajetu preveli smo kao ”svemir”, ”nebo”. Ova rijec dolazi u znacenju svemira, a i u znacenju krova zemlje. Sve ono što je iznad Zemlje formulira se rijecju “sema”. Da li je svemir neogranicen? Ili je u jednoj staticnoj, konacnoj strukturi omeden granicama? Eto, to je jedna od tema koja je kroz historiju izazivala najžucnije rasprave najvecih umova covjecanstva. Može se reci da je u povijesti covjecanstva veoma malo tema izazivalo toliko vatrenih rasprava i, unatoc svim naporima u ovoj oblasti, nije se uspjelo doci do kategoricnog rješenja. Prvobitno se unutar filozofije, a potom se i fizike, koja se odvojila od filozofije, raspravljalo o tome da li je svemir ogranicen ili nije. Odredeni broj velikih umova u povijesti covjecanstva tvrdio je da je svemir neogranicen. Drugi su, opet, zastupali stav da je svemir ogranicen i konacan. Kur’an je, medutim, za razliku ova dva mišljenja, iznio dinamican model svemira koji se širi. Kur’anski model svemira razlikuje se od ideje neoranicenog svemira, navodeci da on uvijek ima svoju granicu, a idejom njegovog konstantnog širenja od modela ogranicenog, staticnog svemira. Na taj nacin Kur’an se u ovoj velikoj diskusiji pojavio sa trecim, originalnim i jedinstvenim modelom i teorijom svemira.  

Tajna Kabe

Nakon ovog što cete vidjeti na sljedecem snimku ni jedno srce ne može ostati ravnodušno, Tajna Kabe i konstanta superiorni broj dizajniranja u matematici 1.618. Naucna cuda u Kur’anu…

Kur’an kao mu’džiza

Kur’an po svome izrazu: savršenom stilu, retorickoj vještini, poetskom ljepotom i cistotom jezika, u vrijeme objave i kasnije, sve do danas, premašio je jezik djela svih književnika, prozaika i pjesnika. Tokom 14 stoljeca Kur’an je zadržao autoritet najljepše i mislima najbogatije knjige koja ljepotom izraza i velicinom misli podjednako zadovoljava i osvaja razum i srce, dakle, ono najvrjednije u covjeku.  Kur’an je najcitanija knjiga na svijetu. Recitiranje (ucenje) njegovih sura i ajeta nikad ne prelazi u dosadu, ma koliko da se ponavljaju. Ako Kur’an sa razmišljanjem i razumjevanjem ucimo ili slušamo, on nas uzdiže u višu duhovnu sferu kada najjace osjecamo smisao svoga življenja na ovome svijetu. Po svom obliku, Kur’an nije ni pjesma ni proza. On je jedna vrsta mješavine pjesme i proze, dakle književnog oblika koji nije bio uobicajen kod Arapa.Kur’an po svome izrazu: savršenom stilu, retorickoj vještini, poetskom ljepotom i cistotom jezika, u vrijeme objave i kasnije, sve do danas, premašio je jezik djela svih književnika, prozaika i pjesnika. Tokom 14 stoljeca Kur’an je zadržao autoritet najljepše i mislima najbogatije knjige koja ljepotom izraza i velicinom misli podjednako zadovoljava i osvaja razum i srce, dakle, ono najvrjednije u covjeku. Kur’an je najcitanija knjiga na svijetu. Recitiranje (ucenje) njegovih sura i ajeta nikad ne prelazi u dosadu, ma koliko da se ponavljaju. Ako Kur’an sa razmišljanjem i razumjevanjem ucimo ili slušamo, on nas uzdiže u višu duhovnu sferu kada najjace osjecamo smisao svoga življenja na ovome svijetu. Po svom obliku, Kur’an nije ni pjesma ni proza.  

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.