Posts Tagged ‘Kur’an’Zekat

Kur'anom propisana obaveza muslimana

1. dio

2. dio

3. dio

Sura Az-Zuhruf 81-89, Ad-Duhan 1-6

hfz. Aziz Alili

Amenerresulu

Yasir Sarkavi

Djevojcica hafiz Sümeyye Eldeb

O Kur’anu

Kur’an kao glavni izvor islamskog ucenja bio je kod Allaha dž.š. cuvan u Knjizi koja se zove “Lewhi-mahfuz“, zatim ga je Allah dz.s. spustio na zemaljsko nebo “Essemau dunja“. Kuran je objavljivan 23 godine a prve rijeci objavljene poslaniku su prvih pet ajeta sure “El-‘Alek”, a to se zbilo u Ramazanu 610. godine u noci Lejletu-l-Kadr. Rijec Kur’an je izvedenica od arapskog glagola karee-jakreu, i znaci citanje ili citiranje.
Poslanik a.s. je objavu Kur`ana primao na nekoliko nacina:

Odmah po primanju Objave Muhammed, s.a.v.s. bi je saopštavao svojim pisarima koji bi je sa velikom preciznošcu zapisivali. Pisanje Objave je nadgledao sam Allahov Poslanik Muhammed s.a.v.s. Cijeli Kur’an je bio zapisan za zivota Poslanika a.s. ali nije bio sastavljen u jednu zbirku. Poslije njegove smrti Kur’an  je sabran  u jednu zbirku (Mushaf). To je uradeno za vrijeme halife Ebu Bekra. Kur’an sadrži 114 sura, a 6217 ajeta,  sve sure su rasporedene u 30 džuzova (dijelova) a svaki džuz ima 20 stranica. Kur’an je upucen cijelom covjecanstvu bez razlike na rasu, boju, mjesto i vrijeme. Imena Kur’ana:  

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.