Posts Tagged ‘kur’anske mu’džize’OTISAK PRSTIJU

“Zar covjek misli da kosti njegove necemo sakupiti? Hocemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo.”
(75- Al-Kiyamah, 3-4)

Ljudima koji su živjeli u doba Vjerovjesnika vrhovi prstiju nisu predstavljali ništa znacajno. Godine 1856. Englez po imenu Genn Ginsen otkrio je da svaki covjek posjeduje razlicite linije na vrhovima svojih prstiju. Sve do tog vremena covjecanstvo nije ništa znalo o ovoj izvanrednoj odlici vrhova prstiju. Shvaceno je da vrh prsta predstavlja svojevrsnu licnu kartu svakog covjeka. Kasnije je policija pocela koristiti ovo saznanje prilikom hapšenja zlocinaca ili prilikom identifikacije umrlih koji se nalaze u neprepoznatljivom stanju.
Vrhovi prstiju su identifikaciona karta, koja je razlicita cak i kod jednojajcanih blizanaca. Ovu legitimaciju nemoguce je krivotvoriti; na svemu što dodirnemo ostavljamo jedinstven potpis, koji niko ne može oponašati. Nemoguce je falsificirati ili oponašati taj pecat koji cijelog života neodvojivo nosimo sa sobom. Originalnost našeg pecata ne kvare nikakvi utjecaji, ni opekotine, ni povrede, ni promjene našeg tijela koje nastaju usljed starenja. Milijarde raznolikih dezena na dva kvadratna centimetra, koji, kao neizbrisive linije, funkcioniraju kao pecat! Kako ogromnu moc posjeduje naš Stvoritelj!

Ova licna karta na vrhovima prstiju ispisuje se dok smo joc tromjesecni zametak u majcinoj utrobi i prati nas do mezara. Mimo cinjenice što su vrhovi prstiju nepogrešive licne karte, u toku su radovi i istraživanja u pravcu njihovog korištenja u odredivanju genetickih nepravilnosti u našem tijelu. Ova istraživanja još nisu dosegla nivo naucne nedvosmislenosti, ali ukazuju na mogucnost da linije na vrhovima prstiju imaju veci znacaj od onoga koji je do sada ustanovljen.  

SVEMIR KOJI SE NEPRESTANO ŠIRI

Mi smo nebo moci Svojoj sazdali, i Mi ga, uistinu, širimo.
(51-Az-Zariyat, 47)

Arapsku rijec “sema” spomenutu u ajetu preveli smo kao ”svemir”, ”nebo”. Ova rijec dolazi u znacenju svemira, a i u znacenju krova zemlje. Sve ono što je iznad Zemlje formulira se rijecju “sema”. Da li je svemir neogranicen? Ili je u jednoj staticnoj, konacnoj strukturi omeden granicama? Eto, to je jedna od tema koja je kroz historiju izazivala najžucnije rasprave najvecih umova covjecanstva. Može se reci da je u povijesti covjecanstva veoma malo tema izazivalo toliko vatrenih rasprava i, unatoc svim naporima u ovoj oblasti, nije se uspjelo doci do kategoricnog rješenja. Prvobitno se unutar filozofije, a potom se i fizike, koja se odvojila od filozofije, raspravljalo o tome da li je svemir ogranicen ili nije. Odredeni broj velikih umova u povijesti covjecanstva tvrdio je da je svemir neogranicen. Drugi su, opet, zastupali stav da je svemir ogranicen i konacan. Kur’an je, medutim, za razliku ova dva mišljenja, iznio dinamican model svemira koji se širi. Kur’anski model svemira razlikuje se od ideje neoranicenog svemira, navodeci da on uvijek ima svoju granicu, a idejom njegovog konstantnog širenja od modela ogranicenog, staticnog svemira. Na taj nacin Kur’an se u ovoj velikoj diskusiji pojavio sa trecim, originalnim i jedinstvenim modelom i teorijom svemira.  

BARIJERA IZMEDU DVA MORA

Nevidljiva pregrada spomenuta u Kur'anu

“Pustio je dva mora da se dodiruju, izmedu njih je pregrada i oni se ne miješaju.
(55- Ar-Rahman, 19-20)
Francuski naucnik poznat po podmorskim istraživnajima, kapetan Jacques Cousteau, je, na kraju istraživanja vedene barijere, rekao sljedece:
”Analizirali smo tvrdnje nekih istraživaca o tome kako postoje odredene barijere koje odvajaju razlicite morske mase. U toku istraživanja vidjeli smo da Sredozemno more posjeduje sebi svojstvenu slanost i gustocu i kao takvo je utocište posebnih živih bica. Potom smo analizirali vodenu masu Atlanskog okeana i utvrdili da se sasvim razlikuje od Sredozemnog mora. Premda bi ova dva mora, sa aspekta slanosti, gustoce i životnih vrsta koje ih nastanjuju, trebala biti ista ili vrlo slicna na Gibraltaru, mjestu gdje se spajaju, ipak, cak i u podrucju gdje su veoma blizu, ova dva mora posjeduju razlicite strukture. Prilikom istraživanja suocili smo se sa situacijom koja nas je zbunila: miješanje ova dva mora sprecava nevjerovatna vodena zavjesa, koja se nalazi na liniji njihovog dodirivanja. Vodenu barijeru iste vrste su njemacki naucnici otkrili 1962. godine u tjesnacu Mendep, gdje se spaja zaljev Aden i Crveno more. Prilikom naših posljednjih istraživanja utvrdili smo da ista barijera postoji na svim linijama spajanja mora razlicitih struktura.”

Ova cinjenica o nemiješanju voda mora koja se medusobno dodiruju, koja je zbunila kapetana Cousteaua, je prije 14 stoljeca istaknuta u Kur’anu. Ova odlika koju je nemoguce uociti golim okom i koja izgleda nelogicna najprije je objavljena ljudima na Arapskom poluotoku, koji nemaju nikakve veze sa moreplovstvom.

Barijera izmedu mora koja se dodiruju, ali ne miješaju jedan je od primjera Allahovog savršenog stvaranja raznolikosti u svemiru. Pogledamo li u bilo u koji dio svemira, od ljudskih lica do stotina hiljada vrsta leptira i cvijeca, osvjedocit cemo se u savršenu i veoma raznoliku Allahovu umjetnost.

Odlika raznolikosti podmorskog svijeta, na koju Kur’an skrece pozornost, ima znacajno mjesto. Zahvaljujuci površinskom naponu, ne dolazi do miješanja voda susjednih mora. Na taj nacin susjedna mora imaju razlicite strukture, razlicitu gustocu i razliciti procenat soli. Ova razlicita okruženja formiraju sredine pogodne za život razlicitih živih bica. Radi toga, podmorski život posjeduje vecu raznolikost, od riba do biljaka i mikoorganizama. Voda, koja nam se cini kao nešto što se veoma lahko miješa, fizickim zakonima koje je Allah, dž. š., kreirao pod morem, može se pretvoriti u svojevrstan zid i tom odlikom daje doprinos raznolikosti živih bica. Jaki talasi i snažna strujanja ne utjecu da voda izgubi ovu svoju odliku; podvodna barijera svoju funkciju vrši unatoc tim silama. Ova odlika mora, na koju Kur’an skrece pozornost, ne samo da, obznanjivanjem saznanja nepoznatog u vrijeme Vjerovjesnika, predstavlja fenomen, nego i upucuje na cinjenicu kako je Allah, dž. š., sve podesio do najsitnijeg detalja.

“On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio – jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a izmedu njih je pregradu i nevidljivu branu postavio.
(25- Al-Furqan, 53)

( quranmiracles.com )

Faraon spomenut u Kur’anu

Faraonovo balzamovano tijelo

Kur’an nam otkriva velika naucna cuda. Predstavlja nam cuda koja nas cine sigurnim u naše vjerovanje i ponosnim na našu religiju. 1981. -82. godine francuska vlada zatražila je od Egipta da im isporuci mumiju nazvanu “Balzamovani leš” od faraona koji je pronaden u moru, da bi izvršili istraživanja.
Egipatska vlada je pristala te poslala faraonovu mumiju za koju je pripremljen službeni docek od strane francuskog predsjednika i njegove vlade. Mumija je, zatim premještena na mjesto za istraživanja gdje su je docekali mnogi naucni istraživaci, svaki specijaliziran za posebno polje istraživanja. Moric Boky je bio na celu istraživackog tima. Bio je zainteresovan samo za faraonovu smrt i na to kako je tijelo zadržalo svoj oblik nakon 1000 godina a da se nije raspalo i istruhlo. Bio je okupiran tim pitanjima u velikoj mjeri te je nakon mnogih istraživanja i proucavanja mumije odlucio sazvati konferenciju za štampu i objaviti svoje novo otkrice. Neko iz njegovog tima upitao ga je o otkricu koje je namjeravao da objavi i on ga je objasnio sljedecim rijecima :
“Objavit cu cijelom svijetu da je faraon bio ugušen a tijelo je ostalo sacuvano zahvaljujuci sitnim cesticama morske soli koje su prodrijele kroz njegovu kožu. Ti dijelovi su nevidljivi golom oku.”

Njegov kolega mu je rekao da ne žuri sa kazivanjem otkrica javnosti , zbog toga što muslimani vjeruju i tvrde da je njihova sveta knjiga, Kur’an, pomenula tu temu na što je Moric rekao : “To je nemoguce. Kako njihova, tako stara knjiga može pomenuti nešto za što treba kompleksni (savremeni) alat da bi se otkrilo, i to samo 200 godina prije? Nema šanse. Kako može knjiga stara 1400 godina otkriti tu ?injenicu? To je nemoguce.”
Njegov kolega mu je rekao : “Prou?i to dobro, prije nego objaviš.”

Moric je poceo da proucava Toru i Bibliju. Kada nije pronašao ništa uzeo je Kur’an. Pronašao je ajet koji objašnjava doticnu temu :
“Danas cemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poucan primjer onima poslije tebe, – ali mnogi ljudi su ravodušni prema Našim poukama.” (Junus, ajet 92.)

Moric je uzviknuo “NEMOGUCE! Prije 14 stoljeca Bog je poslao Muhammeda sa ovim ajetom? Nevjerovatno!

Zatim je izgovorio velike rijeci : ” Ja ocitujem da je ova Knjiga od Boga, ne od covjeka.”. Jer nemoguce je da je Muhammed mogao poznavati ovu cinjenicu. On je bio inspirisan od Boga koji zna sve : “prošlost, sadašnjost i buducnost”. Rekao je : “Ja vjerujem da su ove rijeci od Boga.”

Onda je otišao u Egipat i ucio o islamu na Al-Azharu (neka Allah sacuva Azhar za sve muslimane) i nakon mnogo godina proucavanja izgovorio je još vece i znacajnije rijeci : “Ja ocitujem da nema drugog boga osim Allaha i ocitujem da je Muhammed Njegov Poslanik i ocitujem da je Kur’an Božija Rijec.”

(90) I mi prevedosmo preko mora sinove Israilove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi progoneci ih ni krive ni dužne. A on, kad se poce daviti, uzviknu : ‘Ja vjerujem da nema boga osim Onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi i ja se pokoravam!’
(91) Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao?!
(92) Danas cemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poucan primjer onima poslije tebe , – ali mnogi ljudi su ravnodušni prema Našim poukama. (Junus, 90, 91, 92)                                                      (El-Ilm.com)

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.