Posts Tagged ‘nas odnos prema kur’anu’NAŠ ODNOS PREMA KUR’ANU

Post i ucenje Kur'ana

Sasvim je jasno, pa i svakom prosjecnom muslimanu da je glavna odlika mubarek mjeseca Ramazana pocetak objavljivanja Kur’ana. Zar, uostalom, baš zbog toga nije samo jedna noc vrednija od hiljadu mjeseci?! No? u kojoj Božija Rijec s neba silazi na Zemlju da bi dala osnovne smjernice covjeku kako bi valjano izvršio svoju misiju halife. U cemu je onda smisao posta i kakav je njegov odnos prema Kur’anu? Odgovor na ovo pitanje pruža nam sam Kur’an. Allah, dž.š., kaže:

“U mjesecu ramazanu pocelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuce, neka ga u postu provede…”(El-Beqare, 185.)

Iz ajeta se sasvim jasno razumiju uzrok i posljedica. Zato što je mjesec ramazan, mjesec Kur’ana, postite taj mjesec. Optereceni sve vecim materijalnim zahtjevima i animalnim nastojanjima da što više sebi prigrabimo, jer nikada nemamo dovoljno sredstava, a ni vremena pa to želimo sad i odmah, sve što nas na ovome svijetu okružuje posmatramo kroz prizmu tih licnih, materijalnih interesa. Tako smo i to Allahovo, dž.š., spasonosno uže, koje je naša Uputa, Vodilja shvatili kao sredstvo za ostvarenje licnih interesa, privilegija, zarade i profita.  

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.