Posts Tagged ‘objava’Kur’an objava uzvišenog Allaha dž.š.

Treci imanski šart je vjerovanje u Božije knjige ili objave. Kur’an je posljednja Allahova dž.š. objava poslana posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu a.s. da je prenese i obznani cjelom covjecanstvu. Objava Kur’ana trajala je 23 godine i to 13 godina u Mekki i 10 godina u Medini. Kur’an je Božija rijec i misao, objavljen je na arapskom jeziku i sadrži 114 poglavlja (sura) i 6.217 ajeta. Sva Kur’anska poglavlja sabrana su u jednu zbirku koju nazivamo Mushaf.

Kur’an je objavljen kao zakonik i vodic u životu, njegovi propisi vode sreci i napretku svih ljudi, stoga bi bilo korisno da ga proucavaju i primjenjuju svi ljudi. Muslimani su posebno dužni da ga proucavaju i da svoj život usklade sa Kur’anskim propisima jer ce tako postici srecu na ovom i na buducem svijetu.Kur’an je univerzalan i savremen i on ce biti izvor za stjecanje znanja i pouke svim generacijama ljudskog roda do Sudnjeg dana. Kur’an nas uci da prema nemuslimanima postupamo lijepo i pravedno, narocito je Kur’anom zabranjeno da  se vrijedaju vjerska osjecanja i ubjedenja nemuslimana ili nanosi šteta njihovoj imovini. Kur’ansko je pravilo: ” Vama vaša, a nama naša vjera, ” a to znaci: Recite nemuslimanima : ” Mi necemo vrijedati vašu vjeru, a vi nemojte vrijedati našu vjeru.” Naš poslanik Muhammed a.s. je rekao: ” Ko uvrijedi ili ošteti nemuslimana, ja cu ga optužiti pred Allahom na Sudnjem danu.”Svaki musliman i muslimanka trebaju nauciti napamet iz Kur’ana suru Fatihu i još najmanje cetiri krace sure kako bi mogli obavljati namaz a narocito je pohvalno nauciti arapsko pismo i redovno citati Kur’an jer je to jedan od najvrijednijih ibadeta, djela za koje ce Allah dž.š. obilato nagraditi i na ovom i na buducem svijetu.  

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.