Posts Tagged ‘ravija hafs’IMAM ‘ASIM I NJEGOV RAVIJA HAFS

Kiraeti ili verzije ucenja Kur'ana

Od sedam mutevatir (potpuno vjerodostojnih) verzija ucenja Kur’ana u svijetu se prakticno primjenjuju samo cetiri verzije. Vecina muslimana u svijetu, medu kojima smo i mi iz Bosne i Hercegovine, uce Kur’an prema verziji imama ‘Asima i predaji njegovog ucenika i ravije (prenosioca) Hafsa. U jednom dijelu Sjeverne Afrike, muslimani slijede kiraet (verziju) imama Nafia El-Medenija i rivajet njegovih ucenika Kaluna i Verša. U pojedinim djelovima Sudana i Jemena, Kur’an se uci po Ebu ‘Amrovoj verziji koju prenosi Ed-Duri.

U kiraetu Kur’ana naš imam je Ebu Bekr ‘Asim b. Ebi En-Negud El-Esedi. U izvorima se ne navodi mjesto i godina njegovog rodenja. Zna se da je živio u Kufi, a preselio na ahiret 127.g. po Hidžri. ‘Asim pripada generaciji tabi’ina. Naš imam je svojevremeno u široj regiji bio jedan od najboljih poznavalaca arapskog jezika, tedžvida i drugih islamskih znanosti, a osim toga, imao je i lijep glas. Slovio je kao najbolji karija svog vremena. Ebu Ishak E-Sebi’i je za njega rekao: “Nisam cuo nikoga da tako dobro uci Kur’an, kao ‘Asim.”  

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.