Posts Tagged ‘zanimljivosti’KIŠA I VJETAR U KURANU

Naucni dokazi iz Kur'ana

Sekundarne karakteristike vjetra i formacija kiše kao rezultat djelovanja vjetra pomenuti su u Kur’anu, u sljedecem ajetu:

„Mi šaljemo vjetrove da oploduju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti..“ (Al-Hijr 22)

U ovom ajetu, naglašeno je da je prvi faktor potreban za nastajanje kiše, zapravo vjetar. Na pocetku 20. stoljeca jedina veza koja je bila poznata izmedu kiše i vjetra bila je da vjetar pokrece oblake. Medutim, moderna meteorološka istraživanja pokazala su da vjetar ima i sekundarnu ulogu u formaciji kiše.Ova uloga vjetra funkcioniše na sljedeci nacin : na površinama mora i okeana stvaraju se vodeni mjehurici. U momentu kada se rasprsnu tvori se hiljade malih dijelova sa dimenzijama tek stotnine milimetra koje bivaju baceni u zrak. Ovi dijelovi miješaju se sa prašinom sa Zemlje koju donose vjetrovi i bivaju nošeni u više dijelove atmosfere. Nošeni vjetrom ovi dijelici dolaze u kontakt sa cesticama vode u atmosferi, koje se stapaju sa ovim dijelicima te tako nastaju kapi vode. Zatim se kapljice vode medusobno spajaju te tvore oblake i onda padaju na Zemlju u obliku kiše.

Kao što vidimo, vjetrovi nose dijelice vode u atmosferu što omogucava stvaranje oblaka za kišu. Da vjetar ne posjeduje ovu osobinu, kapi kiše se nikada ne bi formirale u atmosferi te ne bi postojala kiša. Najbitnija stvar u svemu ovome jeste da je ova uloga vjetra te stvaranja kiše pomenuta u Kur’anu stoljecima prije u dobu kad su ljudi znali veoma malo o prirodnim fenomenima. Još jedna cinjenica o kiši data u Kur’anu jeste da je ona poslata na Zemlju odredenoj mjeri.
Ovo je pomenuto u suri Ez-Zuhruf :

„Onaj Koji s neba kišu s mjerom spušta, pa njome krajolik zamrli Mi oživaljavamo! – a tako cete i vi iz grobova izici.“(surah, Az-Zukhruf,11)

Ova mjera kiše je otkrivena modernim istraživanjima. Proracunato je da u jednoj sekundi 16 000 000 tona vode ispari iz zemlje što znaci 513 triliona tona za jednu godinu. Ova kolicina vode jednaka je onoj koja ponovno padne na Zemlju za jednu godinu. Ovo znaci da voda kontinuirano kruži u balansiranom krugu prema mjeri.

Život na Zemlji zavisi od kruženja vode. Taman kad bi ljudi koristili svu tehnologiju svijeta ne bi bili sposobni da proizvedu (naprave) ovaj krug (kruženje vode).

I najmanje odstupanje od ovih mjera kolicine kiše uskoro bi narušilo balans što bi dovelo do kraja života na Zemlji. Ali, ovo se nikada ne dešava i kiša nastavlja da pada u tacno istim kolicinama, svake godine , baš kao što je receno u Kuranu.

(El-ilm)

Važnost pomjeranja tijela tokom spavanja

Ljudi koji provedu duže vrijeme ležeci u jednom položaju imaju ozbiljne zdravstvene probleme. Ukoliko se odredeni dio tijela ne pokrece, vene se mogu zacepiti što za rezultat ima posljedicu nemogucnosti prenosa vazduha i ostalih potrebnih supstanci koje se prenose krvlju, da dopriju do kože, te koža pocinje da odumire. Na tijelu se stvaraju otekline. Te otekline koje nastaju ispod kože ili tkiva mogu prouzrociti ozbiljne probleme. Ukoliko se inficiraju vode do smrti.

Najzdravija stvar za uciniti jeste neprestano mijenjati položaj svoga tijela tako da izbjegnemo pritisak na odredenu tacku. Nepokretni pacijenti imaju posebnu njegu te bivaju pomjerani od strane pomocnika svaka 2 sata. Važnost pomjeranja tokom sna otkrivena je u 20. stoljecu. Ova velika važnost za nas pomenuta je u Kur’anu, Božijoj Rijeci :

“I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali; i Mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu..” (Al-Kahf, 18)

Ovaj ajet odnosi se na mladice iz pecine koji su spavali nekoliko stotina godina. Allah dž.š. takoder govori da je On prevrtao njihova tijela na desnu i lijevu stranu dok su spavali. Ova medicinska cinjenica, otkrivena tek u 20. stoljecu, spomenuta je u Kur’anu što je još jedan dokaz i još jedno cudo Svete Knjige!

( El-ilm)

Tajna Kabe skrivana od javnosti!

Zapadni naucnici skrivali tajnu kabe...

Dr. ‘Abd Al-Baset Sayyid ispred Egipatskog nacionalnog istraživackog centra govori to tome kako su zapadni naucnici krili podatke koji ukazuju na centralni položaj Kabe u svijetu i podatke o zracenju koje dolazi iz Kabe i ide duboko u svemir, tajna kabe..

OTISAK PRSTIJU

“Zar covjek misli da kosti njegove necemo sakupiti? Hocemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo.”
(75- Al-Kiyamah, 3-4)

Ljudima koji su živjeli u doba Vjerovjesnika vrhovi prstiju nisu predstavljali ništa znacajno. Godine 1856. Englez po imenu Genn Ginsen otkrio je da svaki covjek posjeduje razlicite linije na vrhovima svojih prstiju. Sve do tog vremena covjecanstvo nije ništa znalo o ovoj izvanrednoj odlici vrhova prstiju. Shvaceno je da vrh prsta predstavlja svojevrsnu licnu kartu svakog covjeka. Kasnije je policija pocela koristiti ovo saznanje prilikom hapšenja zlocinaca ili prilikom identifikacije umrlih koji se nalaze u neprepoznatljivom stanju.
Vrhovi prstiju su identifikaciona karta, koja je razlicita cak i kod jednojajcanih blizanaca. Ovu legitimaciju nemoguce je krivotvoriti; na svemu što dodirnemo ostavljamo jedinstven potpis, koji niko ne može oponašati. Nemoguce je falsificirati ili oponašati taj pecat koji cijelog života neodvojivo nosimo sa sobom. Originalnost našeg pecata ne kvare nikakvi utjecaji, ni opekotine, ni povrede, ni promjene našeg tijela koje nastaju usljed starenja. Milijarde raznolikih dezena na dva kvadratna centimetra, koji, kao neizbrisive linije, funkcioniraju kao pecat! Kako ogromnu moc posjeduje naš Stvoritelj!

Ova licna karta na vrhovima prstiju ispisuje se dok smo joc tromjesecni zametak u majcinoj utrobi i prati nas do mezara. Mimo cinjenice što su vrhovi prstiju nepogrešive licne karte, u toku su radovi i istraživanja u pravcu njihovog korištenja u odredivanju genetickih nepravilnosti u našem tijelu. Ova istraživanja još nisu dosegla nivo naucne nedvosmislenosti, ali ukazuju na mogucnost da linije na vrhovima prstiju imaju veci znacaj od onoga koji je do sada ustanovljen.  

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.